Tag Archives: ดอกบัวอบแห้ง

ไร่หนึ่งอรุณ ถวาย ดอกบัวอบแห้ง 9 วัดที่เหนือ ถวายเป็นพุทธบูชา

ดอกบัวอบแห้ง

ไร่หนึ่งอรุณ เรามีสวนบัว จำหน่ายดอกบัวแท้อบแห้งในโถแก้ว สไตล์ธรรมชาติ ไว้บูชาพระ หน้าหิ้งพระ ประดับบ้าน และถวายเข้าโบสถ์เป็นพุทธบูชา ในวัดต่างๆ