ไร่หนึ่งอรุณ เรามีสวนบัว หลากหลายสายพันธุ์ เพื่อจะนำดอกบัวหลากสี นำมาอบแห้ง แล้วนำมาจัดดอกบัวอบแห้งไว้ในโถแก้ว ในสไตล์ธรรมชาติ เสมือนว่าเราปลูกบัวสวยงามไว้ในโถแก้ว แล้วปิดผนึก ไร้อากาศ เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการถวายดอกบัวอบแห้ง ในวัดต่างๆ เป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งทำบุญ ถวายสังคทาน ชุดยา และปัจจัยต่างๆ ตามกำลังที่เรามี อีกทั้งขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วัดต่างๆ แนะนำ เที่ยววัด ในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้ไปเที่ยว และร่วมกัน ทำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาความดี ดูแลพุทธสถาน เพื่อให้เป็นมรดก สืบทอดความดี ต่อลูกหลานของเรา ตลอดไป……ไร่หนึ่งอรุณ