ดอกบัวอบแห้ง

เที่ยววัด ทำบุญ
ไร่หนึ่งอรุณ

ไร่หนึ่งอรุณ เรามีความมุ่งมั่นว่า
จะถวาย ดอกบัวอบแห้ง ในโถแก้ว ให้แก่วัดต่างๆ
เพื่อเป็นพุทธบูชา ทั้งในไทย และในต่างประเทศ
ให้ได้ในภพชาตินี้ อย่างน้อย 999 วัด

โดยรายได้จากการจำหน่ายดอกบัวอบแห้ง
และเครื่องสำอางค์ Myself
กำไรที่ได้ จะนำรวบรวมเป็นทุนรอน
ในการผลิต ดอกบัวอบแห้ง ในโถแก้ว
และค่อยๆทยอย นำถวายเข้าโบสถ์ในวัดต่างๆ
ตามงบประมาณที่เรามี

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน จากใจจริง

เที่ยววัด ทำบุญ แนะนำโดย ไร่หนึ่งอรุณ

ที่ผ่านมา หลายปี ไร่หนึ่งอรุณ เราได้ถวาย ดอกบัวอบแห้ง เข้าโบสถ์ในวัดต่างๆ รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทย และในพม่า
ทางไร่หนึ่งอรุณจะค่อยๆ รวบรวมภาพสวยๆ ของวัดในเมืองไทย ที่เราได้ไปทำบุญ ถวายดอกบัวอบแห้ง ทำบุญถวายสังคทานทยอยลงมาที่หน้าเว็บไซด์นี้ เพื่อให้คนไทย ได้เข้าไปเยี่ยมชม วัดต่างๆ
ไร่หนึ่งอรุณยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนสินค้าของเรา และท่านเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ของเรา ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน……..ไร่หนึ่งอรุณ