ดอกบัวอบแห้ง

ไร่หนึ่งอรุณ ดอกบัวอบแห้ง ในโถแก้ว

ไร่หนึ่งอรุณ เรามีสวนบัว หลากหลายสี หลากหลายสายพันธ์ุ ที่ปลูกไว้ที่สวน และเมื่อดอกบัวเริ่มบานในวันแรก เราจะดอกบัวที่สวยงาม และสมบูรณ์ เหล่านั้น นำมาอบแห้ง

วิธีการอบแห้ง
ตัดดอกบัวที่ต้องการจะอบแห้ง ที่บานแรกแย้มในวันที่ 1 ที่ฟอร์มดอก สวยงาม หลังจากนั้นหาภาชนะพลาสติก ที่จะใช้ในการอบ ที่มีฝาปิดมิดชิด โดยใช้ ซิลิก้าทราย ค่อยๆโปรยลงไปที่ก้นดภาชนะ แล้วคีบดอกบัว ลงไปปัก ให้พอตั้งได้บน ซิลิก้าทราย จากนั้น ค่อยๆเทซิลิก้าทราย ลงไปบนดอกบัวทีละกลีบ อย่างทะนุถนอม  จนซิลิก้าทราย ปิดมิดดอกบัว แล้วปิดฝา รอประมาณ   5 – 7 วัน จึงนำออกมาจากภาชนะอบที่เป็นผงซิลิก้าทราย แล้วค่อยๆ ใช้พู่กัน ปัดเศษผงซิลิก้าทรายที่ติดตามกลีบดอกบัวออกให้หมด จากนั้น เตรียมภาชนิพลาสติก ที่มีฝาปิดมิดชิด แล้วใส่ ซิลิก้าเจล ลงไปที่ก้นภาชนะนั้น ประมาณนึง ไม่มาก แค่พอกระจายเต็มก้นภาชนะ จากนั้น นำดอกบัวอบแห้ง ที่นำออกมาจากซิลิก้าทราย ให้นำมาวางบน ภาชนะที่บรรจุ ซิลิก้าเจล แล้วก็ปิดฝา จะสามารถเก็บรักษาดอกบัวนั้น ให้อยู่สภาพเช่นนั้น ได้นาน 3 – 5 ปีเลยทีเดียว และเมื่อไหร่ ที่จะนำมาจัดใส่โถแก้วภาชนะปิด ก็สามารถจะนำออกมาจัดได้เลย