เที่ยววัดพระพุทธไสยาสน์ เที่ยวเพชรบุรี ไหว้พระนอนอายุกว่า 400 ปี

พระนอน

ไร่หนึ่งอรุณ ขอพาทุกท่านได้มา เที่ยวเพชรบุรี  เที่ยววัดพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งมีอายุกว่า 400 ปี ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มาก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่ง ทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดเพชรบุรี วัดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งวัด ที่อยากจะแนะนำ ให้คนไทย ได้ไปเยี่ยมเยือน และไปไหว้พระนอนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดที่สะอาด ห้องน้ำสะอาด และเป็นวัดที่ยังคงรูปแบบของโบสถ์ และสถานที่ก่อสร้าง ที่มีความเป็นต้นแบบเดิม แม้กาลเวลาจะผ่านมานานแล้วก็ตาม

เที่ยวเพชรบุรี ไหว้พระนอน เที่ยววัดพระพุทธไสยาสน์

ไร่หนึ่งอรุณ ได้มาถวาย ดอกบัวอบแห้ง เป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่โบสถ์เก่าแก่ อายุหลายร้อยปี ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ พร้อมกับ ได้ถวายสังคทาน แด่พระสงค์ และทำบุญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดแห่งนี้ ต้องบอกเลยว่า ปลื้มปิติใจอย่างเป็นที่สุด โบสถ์นั้น กำลังอยู่ระหว่างการบูรณะ (มองจากสายตานะ) เพราะเป็นโบสถ์ที่เก่ามาก

ไร่หนึ่งอรุณ

วิหารพระพุทธไสยาสน์ อยู่ด้านข้างของโบสถ์ อยู่ติดไหล่เขา เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน จะมีบรรไดทางขึ้นที่ไม่สูงนัก สามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้บูชาพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน อายุเก่าแก่มาก ประมาณ 400ปี เมื่อขึ้นไปถึงวิหารพระนอน ได้กราบไหว้พระนอนแล้ว ก็อย่าลืมไปกราบไหว้บูชา วิหารพระนั่ง และวิหารพระยืนด้วยนะ

เที่ยววัด

สถานที่ตั้งของวัดพระพุทธไสยาสน์ และความเป็นมา

วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ตั้งอยู่ที่ ถนนคีรีรัตถยา ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี อยู่บริเวณเชิงเขามไหศวรรย์ (เขาวัง) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ในปี พ.ศ.2452 ฉบับที่ 5 กล่าวว่า “ออกจากพระนครครคีรี ไปตามถนนหน้าวิหารวัดพระนอน เห็นหลังคาที่ได้อนุญาตให้ทำสังกะสี คลุมไว้นั้นแล้วสำเร็จ แต่เป็นการป้องกันได้ชั่วคราว เพราะตัวผนังชำรุด น่ากลัวจะพัง”

การที่ทรงกล่าวถึงผนังว่าชำรุดมาก แสดงว่า ผนังวิหารเป็นของเก่าที่สร้างมานานแล้ว สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระพุทธไสยาสน์ มณฑพระฉาย พระพุทธรูปทรงเครื่อง หอไตร หอระฆัง พระประธานในอุโบสถ

เที่ยววัดนอน

ประวัติวัดพระพุทธไสยาสน์
วัดนี้ อยู่บริเวณเชิงเขามไหศวรรย์ (เขาวัง) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีมาแต่ครั้งสมัยอยุธยา มีพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่

วิหารพระพุทธไสยาสน์ ตั้งอยู่บนไหล่เขา สูงประมาณ 15 เมตร วางตัวไปตามแนวไหล่เขา เป็นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูน ผนังทางด้านทิศเหนือใช้ส่วนหนึ่งของตัวเขา ผนังทางด้านทิศตะวันออก เจาะช่องประตู 1 ช่อง ผนังทางด้านทิศใต้เจาะหน้าต่าง 2 ช่อง ภายในมีเสาขนาดใหญ่ จำนวน 10 ต้น เป็นเสาแปดเหลี่ยม บัวหัวเสารูปบัวกลุ่ม

ประวัติพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน)
พระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง ยาวประมาณ 43 เมตร (21 วา 1 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว) ประดิษฐานอยู่บนแท่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนหลังอิงอยู่กับหินภูเขา ด้านหลังซึ่งใช้เป็น ส่วนหนึ่งของผนังวิหาร องค์พระหันไปทางทิศใต้ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันตก มีพระเขนยรูปกลม 3 ชั้น ซ้อนกันรองรับพระเศียร

เที่ยววัดพระนอน

รงปลายพระเขนยตกแต่งเป็นกลีบบัว ปิดทองประดับกระจกที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้าง ของพระพุทธไสยาสน์ เขียนลายมงคลร้อยแปดสีแดงบนพื้นสีทอง นิ้วพระบาทเป็นลายก้นหอย

ขอให้อานิสงค์ ผลบุญอันเกิดจากการได้มาถวายดอกบัวอบแห้ง ของไร่หนึ่งอรุณ และถวายสังคทาน ณ วัดพระนอนแห่งนี้ ช่วยดลบันดาลให้คนไทย ทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีการงานที่ดี มีความสุข และอย่าลืม ทุกครั้งที่ได้ผ่านมาที่จังหวัดเพชรบุรี อย่าลืมมากราบไหว้บูชา พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) แห่งนี้ด้วยนะ………ไร่หนึ่งอรุณ

ดอกบัวอบแห้ง