เที่ยววัด เที่ยวหัวหิน ไหว้พระ ขอพร หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ณ วัดห้วยมงคล

เที่ยววัดหัวหิน

ไร่หนึ่อรุณ ขอพามา เที่ยวหัวหิน เที่ยววัดห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเมื่อมาถึงสถานที่แห่งนี้ จะพบรูปปั้น หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่มาก ซึ่งมีชาวพุทธ ได้มากราบไหว้ เพื่อขอพรหลวงปู่ทวด กันอย่างมากมาย

เที่ยวหัวหิน กราบขอพร หลวงปู่ทวด

ก่อนอื่นเลย ต้องบอกว่า เมื่อขับรถยนต์ผ่านมาทางหน้าวัด แม้จะอยู่ระยะไกลมาก แต่เราจะมองเห็นรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่มาก สีดำ นั่งอยู่บนแท่น และทางขึ้นไปเพื่อกราบไหว้ท่าน จะมีบรรได ซึ่งไม่มากขั้นนัก สามารถเดินเข้าไปกราบไหว้รูปเหมือนของท่านได้อย่างสะดวกสบาย

ในการกราบไหว้รูปเหมือนของหลวงพ่อทวดนั้น จะมีการบูชาหลวงพ่อทวดด้วย ธูปแขก(ธูปสีดำ) 9 ดอก และมะลิขาว 9 ดอก และมีบทสวดบูชา หลวงพ่อทวด (หลวงปู่ทวด) ดังนี้

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (3 จบ)”

ทางด้านหน้าของบรรไดนั้น จะมีรูปปั้นของ พระเวสสุวรรณ สำหรับใครก็ตามที่นับถือท้าวพระเวสสุวรรณ ก็จะไปกราบไหว้ และขอพรให้ร่ำรวย มั่งคั่ง คุ้มครองให้ปลอดภัย จากสิ่งที่ลี้ลับ มองไม่เห็นต่างๆ ซึ่ง การบูชาท้าวเวสสุวรรณ นั้น จะมีการจุดธูป 9 ดอก พร้อมกับดอกกุหลาบแดง 9 ดอก และจะมีการกล่าวคำบูชา ท้าวเวสสุวรรณ ดังนี้

“อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

เที่ยววัดหัวหิน

ประวัติความเป็นมา ของวัดห้วยมงคล

วัดห้วยมงคล นั้นตั้งอยู่ในตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งแต่เดิมที วัดนี้ใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคต เป็นห้วยมงคล เนื่องจากครั้งที่เสด็จมายังวัดนี้ พระองค์ท่านได้มีดำริให้สร้างถนนใหม่ จากถนนดินเป็นถนนลาดยาง โดยพระราชทานนามให้เช่นเดียวกับชื่อวัด

ในกาลต่อมา พระครูปภัสรวรพินิจ หรือพระอาจารย์ไพโรจน์ ปภัสสโร ซึ่งท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลองค์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นพระนักพัฒนา ที่มีศีลจารวัตที่ดีงามเป็นที่เคารพของคนในชุมชนบ้านห้วยมงคล และพลเอกวิเศษ คงอุทัยกุลรองสมุหราชองครักษ์ ได้มีดำริที่จะสร้าง “หลวงพ่อทวด” องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยวหัวหิน

เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ รวมทั้งเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งให้เป็นที่เคารพสักการบูชาและเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน

สำหรับเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อทวด พุทธศาสนิกชนในภาคใต้ ได้ให้ความเคารพเลื่อมใสมาเป็นเวลานาน และรู้จักกันเป็นอย่างดี จึงก่อเกิดการร่วมมือร่วมใจจากหลายองค์กรทั้งทางภาครัฐและเอกชน ในการสร้างประติมากรรมองค์จำลองหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร เททองหล่อองค์หลวงพ่อทวด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 และพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการจัดสร้างอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ขึ้นประดิษฐานที่หน้าองค์รูปหล่อองค์หลวงพ่อทวดโดยรูปหล่อ หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาด หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร บนฐานสูง 3 ชั้น ชั้นล่างกว้าง 70 เมตร ยาว 70 เมตร  โดยภายใต้ฐานยังเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ไว้เพื่อปฏบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางศาสนา

เที่ยวหัวหิน

นอกจากนี้ ที่วัดห้วยมงคลแห่งนี้ยังมีหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด แกะสลักจากได้ตะเคียนทองขนาดใหญ่อายุกว่าพันปี ที่ฝังอยู่ในทรายใต้แม่น้ำยม จังหวัดแพร่ลึกกว่า 10 เมตร ชาวบ้านเชื่อกันว่าต้นไม้ที่มีแก่นสูง 1 คืบขึ้นไปจะมีรุกขเทวดาสถิตอยู่เพื่อดูแลปกป้องคุ้มครองคนที่มาสักการบูชา เมื่อนำต้นตะเคียนทองมาทำรูปเคารพ เช่นแกะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดจึงมีอนุภาพและความศักดิ์สิทธิ์เป็นทวีสิทธิ์ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ