ไร่หนึ่งอรุณ ถวาย ดอกบัวอบแห้ง 9 วัดที่เหนือ ถวายเป็นพุทธบูชา

ดอกบัวอบแห้ง

ไร่หนึ่งอรุณ เราได้จัดเตรียม ดอกบัวอบแห้ง ในโถแก้ว จำนวนร่วม 20 โถแก้ว เตรียมนำไปถวายวัดต่างๆ ที่ภาคเหนือ พร้อมกับ ชุดยา และถวายสังคทาน โดยเป้าหมายเราจะถวายให้วัดที่อยู่บนยอดเขา การเดินทางลำบาก เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งแรง ในการสานต่อบุญ ซึ่งไร่หนึ่งอรุณ ของเรา ได้ทำกันเรื่อยๆ ตามเป้าหมาย คือ 999 วัด แต่เรามีงบจำกัด จึงค่อยๆทำ ค่อยๆ ถวายไปเรื่อยๆ ขอให้กุศลผลบุญที่ดีแล้วในครั้งนี้ ส่งผลให้เมืองไทยสงบสุข สันติ และมีแต่รอยยิ้ม คนไทยมีสุขภาพที่ดี รักกัน ช่วยเหลือกัน และดูแลกันตลอดไป


ดอกบัวอบแห้ง ในโถแก้ว ทำบุญถวายวัดที่ภาคเหนือ

สำหรับทัวบุญในครั้งนี้ ไร่หนึ่งอรุณ ได้เดินทางไปที่เหนือ ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้เดินทางผ่านจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ และได้ไปถวายดอกบัวแท้อบแห้ง พร้อมชุดสังคทาน ชุดยา และถวายปัจจัยทำบุญวัดต่างๆ กว่า 9 วัด

ไร่หนึ่งอรุณ ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และขอเป็นสื่อกลางทางออนไลน์ เผยแพร่ให้คนไทย ได้ทำความดี ได้เที่ยววัด ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมวัด เพื่อให้ประเทศไทยของเรา มีแต่สันติ และรอยยิ้มแห่งความสุข ตลอดไป…….สาธุ