การพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอาง

การพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอาง ถ้าจะพูดถึงเรื่องการดูแลตัวเอง ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า คุณสาวๆ หลายคนมักจะทุ่มสุดตัวเพื่อบำรุงรักษาให้สิ่งต่างๆ บนเรือนร่าง ให้อยู่ยงคงกระพันตลอดเวลา ซึ่งการดูแลดังกล่าวปัจจัยที่สำคัญก็คือเรื่องเงิน ซึ่งบางครั้งการซื้อเครื่องสำอางมาใช้บางสิ่งบางอย่างก็ไม่มีความจำเป็นหรือ ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้สิ้นเปลืองเงินทองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นจึงมีวิธีการเลือกซื้อเครื่องสำอางที่จำเป็นในการแต่งหน้ามาฝาก รับรองเมื่อคุณนำไปปฏิบัติในกระเป๋าของคุณยังอยู่เต็มเหมือนเดิมแน่นอน

1. เลือกให้เหมาะสมกับสภาพผิวหน้า ในการเลือกซื้อจะต้องซื้อให้ตรงตามจุดประสงค์ของการใช้งานและความเหมาะสมของใบหน้า ไม่ควรเลือกซื้อเพราะราคาถูก จนทำให้มีเครื่องสำอางชนิดเดิม อยู่เกลื่อนห้อง กลายเป็นการเสียเงินแบบเปล่าประโยชน์

2. เลือกซื้อให้เหมาะสมกับเงินในกระเป๋า เลือกซื้อ เลือกใช้ให้เหมาะสมตามฐานะและสภาพทางเศรษฐกิจของเราเอง โดยอาจจะไม่ต้องคำนึงถึงความนิยมของสินค้าจากต่างประเทศมากนัก เพราะเครื่องสำอางที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยเรานั้น ก็อาจจะมีคุณภาพและสรรพคุณในการใช้งานเท่าเทียมกันสินค้าที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

3. อย่าหลงเชื่อตามคำโฆษณาที่เกินความจริง เราต้องไม่ซื้อเครื่องสำอางเพราะหลงคำเชิญชวนของโฆษณาเพียงอย่างเดียว เพราะการโฆษณาเป็นเพียงการโน้มน้าวและสร้างแรงดึงดูดกับผู้บริโภคเท่านั้น ซึ่งในบางยี่ห้อก็มีการบอกกล่าวถึงสรรพคุณที่เกินความจริง และอาจจะมีส่วนผสมของสารอันตรายอยู่ภายในจนทำให้เราเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงขึ้นมาได้

4. ควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพราะหากเรามีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาในเรื่องของการใช้งาน เราจะได้สามารถติดต่อกลับได้ทันที และเชื่อมันได้ว่าสินค้าที่เราซื้อมานั้นมีคุณภาพและไม่มีสารต้องห้ามที่เป็นอันตรายเจือปน

5. พิจารณาเครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทย ที่ระบุสาระสำคัญครบถ้วนตามข้อระบุของทาง อย. ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้า ประเภทของเครื่องสำอาง ส่วนประกอบ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า เดือนปีที่ผลิต วิธีใช้ คำเตือน เลขที่แสดงครั้งการผลิต ปริมาณสุทธิและ เลขที่ใบรับแจ้ง เป็นต้น

6. ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ หากสาวๆ อยากทดลองเปลี่ยนไปใช้เครื่องสำอางที่ไม่เคยใช้มาก่อน ควรจะทดสอบอาการแพ้เบื้องต้นได้ง่ายๆ ด้วยการทาผลิตภัณฑ์นั้นที่บริเวณท้องแขน ในปริมาณน้อย แล้วทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง หากไม่มีความผิดปกติใด ๆเกิดขึ้น แสดงว่าเครื่องสำอางนั้นมีความปลอดภัย สามารถใช้ได้

7. ปฏิบัติตามวิธีใช้และคำเตือนที่ระบุไว้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวังตามคำเตือนที่ระบุไว้ที่ฉลาก อย่างเคร่งครัด หากใช้แล้วมีความผิดปกติเกิดขึ้น ควรหยุดใช้ทันที และหากอาการยังไม่ดีขึ้น ก็ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

8. การจัดเก็บเมื่อใช้เครื่องสำอางเสร็จแล้ว ควรปิดภาชนะบรรจุให้สนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองหรือสาวะภายนอก หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกความร้อนและแสงแดด เนื่องจากความร้อนและแสงแดด จะทำให้ คุณสมบัติของสารสำคัญเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าที่ควร

9. ห้ามเติมสารอื่นๆ เพิ่ม ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ที่ฉลากว่าสามารถเติมได้ เพราะจะทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งยังเป็นที่มาของการปนเปื้อนจากสารอื่นๆ รวมทั้งเชื้อโรคด้วย